Ekerse Karnavalvereniging "De Bierpruvers" vzw

 

 

 
 
 

Deelnemen aan de Ekerse Karnavalstoet

Zowat iedereen kan deelnemen aan de Ekerse Karnavalstoet. Voorwaarde is dat men zich houdt aan het Stoetreglement. Inschrijvingen lopen tot half januari.

Er zijn drie categorieën deelnemers aan de Karnavalstoet:

Publiciteitsdeelnemer

Prijskampdeelnemer

Contractdeelnemer

Publiciteit:

De publiciteitskaravaan gaat onmiddellijk voor de eigenlijke Karnavalstoet. Hier rijden de deelnemers die enige publiciteit willen voeren voor hun firma of handelszaak. In de rest van de Karnavalstoet wordt dergelijke publiciteit geweerd. Het is niet toegestaan publiciteit te voeren voor politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen of instellingen.

De deelnemers aan de publiciteitskaravaan betalen een bijdrage voor hun deelname.

Prijskamp:

De prijskampgroepen zijn over het algemeen verenigingen, sportclubs, vriendenclubs, caféploegen, … uit Ekeren en omgeving die willen deelnemen aan de unieke ervaring die de Ekerse Karnavalstoet heeft.

Deelname aan de Karnavalstoet is gratis en iedere deelnemende groep heeft in principe prijs. De onafhankelijke Karnavaljury beoordeelt deze groepen tijdens de optocht. Na de stoet worden de winnaars bekend gemaakt en de prijzen verdeeld.

Contracten:

Contractgroepen zijn groepen die niet deelnemen aan de prijskamp. Zij krijgen een vooraf afgesproken startgeld, onkostenvergoeding of nemen deel als wederdienst of voor een aantal drankbons. Meestal zijn dit muziekgroepen, gansrijdersmaatschappijen, Karnavalverenigingen die zelf een stoet organiseren, Bouwclubs met grote wagens, …

Wenst u deel te nemen in één van deze drie categorieën, neem dan contact op met de Bierpruvers, voor de deelname aan publiciteitskaravaan doet u dit met onze voorzitter René De Backer gsm 0494 33 62 26 en voor deelname aan de carnavalsstoet doet u dit met onze stoetverantwoordelijke Alfons Jennes gsm 0486 07 42 64.

Download hieronder de nodige formulieren voor deelname en inschrijving

PDF files DOC files
Aanvraag Contract 2019 Aanvraag Contract 2019
Inschrijven Publiciteitskaravaan 2019 Inschrijven Publiciteitskaravaan 2019
Prijskampformulier 2019 Prijskampformulier 2019
Stoetreglement + afval 2019


 

© De Bierpruvers 2001 - 2019